‘Besloten water is geen (Zuider-) zee’

In de serie reacties op het pamflet van Evert Lagerweij hier de opmerkingen van Joost Geise, eigenaar van de Lemmeraak “De Wulp” (1912).

De gedachte om de naam Zuiderzee weer “op de kaart” te zetten verdient op zich beslist waardering. Het pamflet geeft nadrukkelijk het belang dat de Zuiderzee indertijd voor handel en visserij heeft betekend. Dat benadrukt daarmee tevens de historische relevantie om de Zuiderzee als begrip voort te laten bestaan.

Of dit voldoende is om een naamsverandering van Markermeer naar Zuiderzee te bewerkstelligen betwijfel ik echter, ook tot mijn spijt. Het geeft iets gewrongens om een groot wateroppervlak weer het predicaat “zee” terug te geven als het zelf besloten water is. En als bovendien ten noorden daarvan het IJsselmeer ligt, dat eveneens geen open water meer is vanwege de Afsluitdijk. Het begrip “zee” devalueert daarmee, en ik vrees dat vele instanties daarom hier niet in willen/kunnen meegaan. Ik laat praktische omstandigheden en moeite om zoiets op allerlei kaarten etc. te wijzigen nog even buiten beschouwing.

Terecht wordt in het pamflet vermeld dat wel nog steeds de Gouwzee als “zee” wordt geschreven. Toen de dijk Enkhuizen-Lelystad werd aangelegd ontstond de noodzaak voor een nieuwe naam voor het zuidelijke deel van het eerdere IJsselmeer. Dat werd toen het Markermeer, ook al vanwege de toen voorgenomen inpoldering tot Markerwaard. Ik kan me voorstellen dat men toen de Gouwzee als naam ongemoeid wilde laten (te veel te verwachten weerstand bij Marken/Volendam?), ook al was het al geen zee mee sinds de Afsluitdijk. Maar ik vrees dat die analogie (te) weinig gewicht in de schaal zal leggen. Mij is overigens geen informatie bekend op grond van welke formele procedure indertijd de naam Markermeer werd geïntroduceerd.

Desondanks hoop ik dat de initiatiefnemers ooit eens succes zal hebben met deze poging.

Joost Geise
Eigenaar van de Lemmeraak ‘De Wulp’ (een boorling van de Zuyderzee uit 1912)

Reacties

Reacties