Disclaimer

Op alle content gepubliceerd op Zeilhelden rust het copyright. Dit geldt voor de content gemaakt door de redactie, de auteurs en de medewerkers. Mits anders apart vermeld. Het, zonder schriftelijke toestemming overnemen van content alsook het (ten dele) kopieren van bepaalde onderdelen en applicaties, is verboden. Voor het publiceren van (delen) van content of het gebruik maken van applicaties kunt u contact opnemen met Zeilhelden.nl.

Zeilhelden.nl heeft alle moeite gedaan om de auteursrechten van content op deze website, voor zover deze niet bij Zeilhelden liggen, te achterhalen en te waarborgen. Mocht u desondanks content aantreffen waarover u auteursrecht denkt te hebben, neem dan contact op met redactie@zeilhelden.nl