Terug naar de Zuiderzee!

“Het is naar mijn mening gewenst de naam ‘Zuiderzee’ op de zeekaart te herstellen. Dit ter ere van de vele Nederlanders die met hart en ziel aan dit deel van Nederland hun krachten en soms zelfs hun leven, hebben gegeven”, aldus Evert Lagerweij. De komende weken geeft Zeilhelden ruimte aan bekende en minder bekende Nederlandse zeilers voor een hartstochtelijk pleidooi om de naam Zuiderzee weer in ere te herstellen.

Evert Lagerweij houdt een indringend pleidooi voor herstel van de naam Zuiderzee.

De Zuiderzee is van cruciale betekenis geweest voor het ontstaan en de ontwikkeling van Nederland. Cruciaal op de gebieden van handel, visserij en  waterbeheer, maar ook als bestaansvoorwaarde en inspiratie voor uitingen van kunst en cultuur en als bron voor recreatie.

De voltooiing van de Afsluitdijk in mei 1932 maakte een meer van de voormalige zee, met grote gevolgen voor de natuur en de visserij, die feitelijk eindigde, en daarmee de bestaansgrond voor veel daaraan verbonden beroepsgroepen.

Maar met de komst van de Afsluitdijk (1932) verdween niet alleen natuur en de visserij, maar ook de naam ‘Zuiderzee’ van de kaart. Nu vinden we de aanduiding ‘zee’ of de naam ‘Zuiderzee’ alleen nog op het droge deel van Nederland, in namen als Zuiderzeestraatweg of Zeedijk. En dat doet geen recht aan het belang van dit stukje Nederland, daarom pleit ik er voor dit het Markermeer te hernoemen naar de enige juiste naam: Zuiderzee.

Zo komen ‘Flevoland’ en ‘Zuiderzee’ weer naast elkaar in beeld. Het precedent is er: immers de Gouwzee, oorspronkelijk Goutzee, bleef een ‘zee’ op de kaart, maar zonder open verbinding met Noordzee of een oceaan.

Interessant is het ook om te weten dat er geen officieel overheidsbesluit is over de naamgeving van ‘IJsselmeer’ of ‘Markermeer’!

Belang van de Zuiderzee

In weinig streken in Nederland hebben zich in vroeger tijden meer veranderingen voltrokken dan rond de (voormalige) Zuiderzee. Het gebied ondergaat nog voortdurend wijzigingen, nu vooral door bewust menselijk ingrijpen.

De rijke geschiedenis van de Zuiderzee, de invloed die deze heeft gehad op de geschiedenis van Nederland, alsmede de vele Nederlanders die hun werk en inspiratie uit dit gebied hebben gehaald, rechtvaardigt het herstel van de naam ‘Zuiderzee’ op de Nederlandse zeekaart.
De betrokken bestuurders van Nederland zouden de naam ‘Zuiderzee’ terug kunnen brengen op de Nederlandse zeekaart, als eerbetoon aan alle Nederlanders die door de afsluiting van de Zuiderzee hun werk, inkomen, inspiratiebron of zelfs het leven verloren.

Dr. Evert Lagerweij

 

Reacties

Reacties