Dat de naam Zuiderzee helemaal is verdwenen is jammer

In de serie reacties op het pamflet van Evert Lagerweij hier de opmerkingen van Thedo Fruithof, oa oud-curator van het Zuiderzeemuseum.

Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer bezong Sylvain Poons in 1958 in zijn Zuiderzeebalade om vervolgens te zingen Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Deze tekst werd geschreven in een tijd dat men nog de laatste nieuwe Zuiderzeepolder de Markerwaard zou gaan creëren. Maar men had niet gerekend op protesten om ook van dit stuk water maar land te maken. Met kanongebulder vanaf vele schepen heb ik nog meegedaan aan het protest Markerwaard van de kaart in het Hoornse Hop. Met succes: de Markerwaard zou er niet meer komen. Nu wordt er uiteindelijk toch wat land gemaakt, niet voor landbouw maar voor nieuwe natuur en mogelijk een betere waterkwaliteit ten zuiden van de Houtribdijk.

Affiche Gerard Goossen

Het ooit beoogde Markerwaard werd Markermeer en niet IJsselmeer of Zuiderzee. Interessant in de naamgeving is dat de Dienst der Zuiderzeewerken verantwoordelijk was voor alle waterbouwkundige werken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders voor de inrichting van het nieuwe land. Dat nadat de Afsluitdijk in 1932 gesloten was de Zuiderzee toen IJsselmeer heette is te begrijpen. De Noordzee was gescheiden van de Zuiderzee dankzij een knap staaltje waterbouw. Dat de naam Zuiderzee helemaal is verdwenen is jammer. De eeuwenlange notie dat er een Zuiderzee was en een Noordzee is daarmee verloren gegaan. Alleen de naam Zuiderzeemuseum refereert nog aan de tijd voor 1932. Analoog aan de vernoeming in het noordelijk deel naar de rivier de IJssel zou Vechtmeer beter zijn dan Markermeer. Of de naam Zuiderzee een betere keus is vraag ik me af. Dan zou al het bedijkte water weer Zuiderzee moeten heten. Om die historische reden zeg ik altijd zee als ik het heb over het water achter mijn dijk in Andijk.
Overigens leg ik altijd buitenlanders uit waarom het Zuiderzeemuseum zo heet zoals het heet door te vertellen dat er eens een Noordzee en een Zuiderzee was.

In mijn werkzame leven (wonderlijk, ik ben nog altijd druk) was ik conservator in het Zuiderzeemuseum en heb ik de beurs Klassieke Schepen gerund, tevens houdt ik me nog altijd bezig met maritiem erfgoed zowel nationaal als internationaal.

Thedo Fruithof
oa oud-curator Zuiderzeemuseum

Reacties

Reacties