Wouter van Dusseldorp 1956 – 2023

Hij verzorgde sinds jaar en dag de nieuwssites Scheepspost en Zeepost, en voegde daar onlangs de Zeilpost aan toe: digitale knipselkranten over respectievelijk historische schepen, de chartervloot en de ontwikkeling van grote koopvaardijschepen met aanvullende windvoortstuwing. Hij schipperde de prachtige stevenaak Egberdina, een van de oudste schepen van de chartervloot, waarmee hij bedrijfsuitjes verzorgde en wedstrijden won. Hij was ex-bestuurder van de belangenvereniging BBZ en docent Zeilvaart aan de Enkhuizer Zeevaartschool. En hij was de liefhebbende vader van twee zoons en de partner van zijn nieuwe liefde Sefanja. Zij was het, die hem op 28 juli vond, aan boord van zijn nieuwe schip de Arend, zittend in zijn stoel, met zijn hond Floor naast zich. Hij leek te slapen, maar bleek, volkomen onverwacht, overleden. Wouter van Dusseldorp werd 67 jaar, bizar jong voor een man die de kracht van zijn leven nog zo sterk voelde en uitstraalde.

Wouter, geliefde Sefanja en hond Floor op motorjacht De Arend, waarmee ze op reis zouden gaan. Foto Doranne Nods

Wouter en ik waren collega’s en werden vrienden. We deelden de interesse voor de journalistiek, kwamen elkaar tegen als schippers op het IJsselmeer, en hadden in menig opzicht dezelfde wandeling door het leven gemaakt. Bovenal deelden we een gevoel voor de waarde van de historische zeilvloot, en een duidelijke mening over de manier waarop die behouden diende te blijven: niet door enkel passie en idealisme, maar vooral door hard werken, een hoog niveau van professionalisme en een groot gevoel voor kwaliteit. Die houding bracht hem al gauw in het bestuur van de BBZ, waar hij pleitbezorger was van een vernieuwende kijk op de beroepszeilvaart, die nog sterker dan voorheen kwaliteit, veiligheid en gastheerschap voorop stelt.

Dat lijkt een open deur, want die waarden worden met verve beleden door de BBZ-leden, maar Wouter wist dat lippendienst niet genoeg was. Hij maakte dat waar op zijn eigen schip, en later met name in de Zeepost, waarin hij normaal gesproken uitsluitend al gepubliceerd nieuws opnam. Toch maakte hij wel eens een uitzondering, als we ons samen hadden opgewonden over het overheidsbeleid rond het IJsselmeer, of wanneer ik in mijn column voor de Spiegel der Zeilvaart weer eens de zwakke plekken in de professionele ontwikkeling van de chartervaart aankaartte. Dan vroeg hij om een aparte bijdrage, of om een kopie als een publicatie nog niet op het internet verschenen was.

Toen Cosmo Wassenaar directeur werd van de Enkhuizer Zeevaartschool, vond hij in Wouter de ideale opvolger om les te geven in het vak zeilvaart. Tien jaar lang stond hij met onvermoeibaar enthousiasme voor de klas. Na de les stond hij in de pauze vaak nog met een groepje studenten voor het bord om extra uitleg te geven over de werking van de zeilen; hij ging zelfs zo ver dat hij tochtjes met studenten vanuit Hoorn op zijn Egberdina organiseerde om zodoende meer inzicht te geven in de theorie. Ook ging hij regelmatig met de gecommitteerde voor de examens om tafel, om te kijken waar het nog beter kon.

Als uitgever van de nieuwssites Zeepost, Scheepspost en Zeilpost was hij een gepassioneerd verzamelaar van informatie. Hij schuimde alle sites van kranten en tijdschriften in het maritieme domein af, en bekeek daarnaast een groot aantal internetsites over allerlei verwante onderwerpen. Hij verdiende er niets mee, want de advertentieopbrengsten en jaarlijkse bijdragen van abonnees waren amper voldoende om de kosten van zijn eigen abonnementen en de websites te dekken, maar hij vond het leuk om te doen, en zag er bovendien het belang van in om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Daar komt nu een eind aan, want een opvolger was niet in zicht.

Wouter van Dusseldorp was nog lang niet van plan om met het leven op te houden. Dat er anders voor hem werd beslist, is niet alleen voor zijn familie en dierbaren een groot gemis, maar voor iedereen die de zeilvaart met historische én moderne grote schepen lief is.

Peter Fokkens

(Veel dank aan Schuttevaer waar dit artikel eerder in verscheen)

Regelmatig verschijnt er een mini-biografie op Zeilhelden over een Nederlandse of Vlaamse zeiler m/v die iets bijzonders heeft gepresteerd. Als je denkt dat je naam hebt die in deze galerij niet mag ontbreken stuur dan een mailtje naar redactie@zeilhelden.nl

Reacties

Reacties