Sea Ranger-Blog #4

Ik schrijf dit vanuit de stuurhut met stormachtig weer en windkracht 6. Wij zijn met vol tuig de havenmonding van Scheveningen uit gevaren. De zee is heftig met ons schip aan het stoeien, een goed moment om weer eens een stukje voor Zeilhelden te schrijven.

In mijn vorige blog heb ik het vooral gehad over de drijfveer en motivatie achter mijn werk, ik wil het nu gaan hebben over mijn werkzaamheden als Sea Ranger.

Afgelopen maand zijn wij naar Engeland gevaren om een pilot-opdracht met zeegras uit te voeren. Het doel van deze opdracht was het in kaart brengen van zeegras binnen een gebied en het kijken naar de omstandigheden waarin dit groeit. 

Dit deden wij door systematisch met een kwadrant het te mappen gebied af te gaan en iedere keer het aandeel zeegras binnen het kwadrant te noteren. Ook hebben wij vanuit onze bijboot langs het gebied de lichtdoorlaatbaarheid van het water gemeten. Dit gebeurde met een zogenaamde ‘secchi disk’. Dit is simpel gezegd een schijf met witte en zwarte vlakken die je vervolgens te water laat tot je hem nog net kunt zien. Tot slot lieten wij ook iedere keer wanneer wij aankwamen bij het zeegras een onderwatercamera zakken naar de bodem van het water om te kijken wat voor leven het gras zoal aantrok. De camerabeelden analyseerden wij dan vervolgens aan de hand van een onderwater-leven-gids. Het analyseren was niet altijd even spannend, maar des te leuker was het wanneer we dan wel een groepje vissen spotte die we nog niet eerder hadden gezien.

Hier wordt de ”Secchi disc” voorbereid.

Zeegras is ontzettend belangrijk voor ons marine milieu en het is daarom ook goed hier steeds meer te weten over te komen.

Ook hebben wij een droneplatform op het achterschip. Hier kunnen wij drones vanaf lanceren en weer opvangen om bijvoorbeeld inspecties uit te voeren vanuit de lucht. Om zo’n drone te vliegen wordt je opgeleid tot piloot. Er zijn namelijk heel veel regelgevingen verbonden aan het uitvoeren van dit soort werkzaamheden.

Een andere opdracht waarmee we bezig zijn is het nemen van monsters van het zeewater. Uit die monsters wordt dan vervolgens het chlorofyl gehalte gemeten om te kijken of dit overeenkomt met de chlorofylmetingen vanuit ruimte satellieten. Chlorofyl zit in fytoplankton dat door middel van fotosynthese zuurstof produceert voor veel planten en dieren in de zee. Het staat helemaal onderaan de voedselketen en een variatie in het fytoplankton niveau, die kan ontstaan door klimaatverandering en vervuiling, kan grote gevolgen hebben. 

Tot slot hebben wij ook nog een net aan boord om microplastics mee te vissen. De monsters die je hieruit neemt kunnen dan opgestuurd worden voor onderzoek.

Dit zijn allemaal voorbeelden van de werkzaamheden die je als Sea Ranger uitvoert. En het mooiste: we doen dit allemaal zeilend! Ik kijk erg uit naar de volgende opdrachten die op ons pad gaan komen. Het werk dat ik uitvoer houdt dus niet op bij zeilen, er zit ook nog een hele leerzame onderzoeks kant aan verbonden. Ook wordt er nog steeds gedacht dat er honderden pk’s aan voortstuwing nodig zijn om werkzaamheden op zee uit te voeren. Maar wij laten zien dat dit ook op de wind kan. En wie weet in de toekomst op nog andere manieren! Ik hoop dat ik hiermee een beter beeld voor u heb kunnen scheppen over wat het werken als Sea Ranger inhoud. En als dit je nou ook een interessante job lijkt raad ik je aan om onze website (https://searangers.org/) eens te bekijken, iedereen kan zich namelijk aanmelden!

Thierry van Veggel

Reacties

Reacties