Bob Maas 1907 – 1996

De enige zeiler in het Nederlandse taalgebied met drie Olympische zeilmedailles!

Viermaal kwam hij uit op de Olympische Spelen; in 1932 in de Snowbird en in de Star klasse en in 1936, 1948 en 1952 weer in de Star klasse. Het leverde hem tweemaal brons en eenmaal zilver op.

Het zilver in de Snowbird (1932) zorgde voor verwarring. Heel Nederland dacht dat Bob goud gewonnen had omdat hij na negen wedstrijden eindigde op de eerste plaats. Hij werd in Los Angeles gehuldigd met alle Olympische egards en bij zijn club in Loosdrecht hadden ze de vlag al in top om de gouden medaille te vieren. Maar er liep nog een (Frans) protest dat de Olympische officials ‘even’ over het hoofd gezien hadden. Een dag later moest Maas zijn gouden medaille inleveren en kreeg er een zilveren voor terug.

De sportpers schreef daar toen over: “Voor hemzelf zal dit wel een zeer grote deceptie zijn geweest; voor ons blijft het gevoel bestaan, dat we Nederland op schitterende wijze vertegenwoordigd hebben gezien en we brengen den heer B. Maas van ganscher harte hulde voor hetgeen hij bereikt heeft.” 

Bos Maas revancheerde zich daarna met 2 bronzen medailles in de Star (1948, 1952) en is de best presterende Star-zeiler die ons land heeft voortgebracht

Om dat te eren heeft de Star klasse organisatie een Trofee naar hem vernoemd. Daarmee is hij de tweede zeiler naar wie een Trofee vernoemd is (naast Conny van Rietschoten).

Reacties

Reacties