Over leven en Overlijden

Miniatuur replica van het standbeeld ‘de onbekende zeeman’ op Kreta, foto Peter Lock
Inleiding
In levende organismen overheerst een sterk mechanisme om voort  te leven  en voort te planten, overleven.
Niettemin eindigt elk leven bij de dood, overlijden.
Overleven
Technische ontwikkelingen geven de mensheid macht over leven en dood. Wat doen we met deze kennis en wordt het menselijk bestaan daar beter van?

De medische wereld spant zich in om gezondheid te bevorderen en levens te verlengen. De technieken zijn zo geavanceerd dat het haast niet meer lukt om dood te gaan. De verdieping in de techniek is ver gevorderd en legt zich vooral toe op herstel. Daarin wordt inmiddels voorbij gegaan aan de eenvoud van leven, gericht op gezondheid, zoals goede voeding en lichaamsbeweging.

Een zelfde trend ontwikkelt zich op het gebied van veiligheid. Veiligheid is een toverwoord waarmee de meest waanzinnige regelgeving en gedragscodes aan mensen worden opgelegd. De regels toetsen gedrag van mensen en kwaliteit van materialen.
Maar wie toetst de regels op efficiëntie. Heeft een regel effect op het aantal en de aard van de ongevallen. Werkt de regel zoals die bedoeld is. Wordt de regel door de gezagsdragers juist geïnterpreteerd en toegepast. Wordt een regel die zijn doel mist afgeschaft?  Regelgeving is om de mensen te dienen en niet andersom. Wie let daar op?

De vraag is of het levensverlengend verlangen van mensen het verzuren van het menselijk bestaan met wetten en regels rechtvaardigt. De techniek dwingt tot een afweging tussen leven en materie. Wat is een mensenleven waard?
Zwervend
De wind huilt, 
door versleten winterjas
en deelt het leed, 
van ledig whisky glas
 
Mistroostig alleen,
verzopen in geduld,
liefdeloos verlaten,
het glas niet bijgevuld.
 
Wat is het lijden waard,
van in de kou te sterven,
terugkerend in het niets,
het whisky glas aan scherven.

 © Peter Lock, Texel
De waarde van een mensenleven
De waarde van een mensenleven kan worden benaderd vanuit: ecologisch-; kosmisch, spiritueel, religieus-; individueel menselijk-; collectief menselijk perspectief. De waarde van een mensenleven varieert sterk met het gekozen perspectief, een maatgevende kwantificering is niet te geven. Worden de inspanningen van medische wetenschap en veiligheidscultuur gespiegeld aan de wapenindustrie en oorlogvoering, dan ligt het antwoord eerder in de dood dan in leven.
De waarde van overlijden
Met aanvaarding van de dood zonder angst en door vooral onszelf te overwinnen, vervalt de noodzaak van ingewikkelde constructies in techniek, wet, regelgeving en bureaucratie.  In de tijd dat we leven, is zo tijd om te leven in vrijheid met tijd en aandacht voor elkaar in harmonie met onze omgeving, vanuit bewust zijn.
Hierin ligt de oorsprong van de huidige zeilvaart.
Epiloog
De pioniers van de zeilvloot omzeilden de gevestigde orde van luxe,  regels en advocaten Zij knapte oude schepen op, herstelden de band tussen mens en natuur, hervonden de kracht van samenwerking in vrijheid, voortdrijvend op de golven gedreven door wind. Zij voeren gewoon en haalden hun vakmanschap uit natuur en geschiedenis. Een zeilvloot van 500 schepen kwam hieruit voort.  Zij waren ware zeilhelden. Spijtig indien dit verdwijnt omwille van regelgeving die er niet toe doet.

   Peter Lock

Reacties

Reacties