Minister van de Nieuwe Economie

Hoe zeilvaart een blauwdruk kan bieden voor een duurzame toekomst van onze maatschappij.

Terwijl het nieuwe jaar, 2021, zich met verse beloften aan de horizon verschijnt, wordt het steeds duidelijker dat we een ook Nieuwe Economie nodig hebben. Een economie gedreven door hernieuwbare energie, wind en zon, gericht op lokale productie en coöperatief georganiseerd. Feitelijk een economie gebaseerd op de filosofie benodigd voor genieten en overleven op een zeilschip op zee.

Als mede-initiatiefnemer van Fairtransport; het bedrijf dat het in de vaart brengen van de zeilende vrachtschepen Tres Hombres en Nordlys mogelijk maakte, en als oprichter van EcoClipper; de nieuwe Nederlandse zeilende vrachtvaart rederij (nog zonder schip), heb ik het een en ander aan ervaring opgedaan binnen de zeilvaart economie. 

De zee is een harde leermeester, welke de wetten, die ook voor de economie gelden, haarfijn en zonder uitstel, weet bij te brengen. Om lange reizen per zeilschip met succes te ondernemen, is: vooruitdenken, anticiperen op het weer en niets onderweg verspillen, van levensbelang. Door te vertrouwen op een dieselmotor alleen, zou een zeilschip op een langere oversteek binnen de kortste keren in de problemen komen. Ook al is deze waarheid net zo goed van toepassing op de economie aan de wal, er is een betere waarnemer voor nodig om de finesses hier te herkennen. Niet zo zeer dat we direct tegen het einde van de fossiele brandstoffen aan zullen lopen, maar juist doordat dat niet het geval is, lopen we bij gelijkblijvende consumptie, het gevaar de komende jaren zoveel broeikasgassen uit te stoten, dat verder uit de hand lopende klimaatverandering onvermijdelijk is. De symptomen zijn reeds herkenbaar voor eenieder die om zich heen kijkt: droogte, overstroming, epidemieën en andere klimaat gerelateerde rampen.

Naast het gebruik, of beter gezegd het belang van het stoppen van het gebruik van, fossiele brandstoffen, is er het punt van lokale zelfvoorziening. Een onderwerp wat onlosmakelijk verbonden is met de zeilvaart economie. Op een zeilschip wordt er bij aanvang van een reis een basisuitrusting en voldoende proviand meegenomen. Dat is niet anders op de aarde, waar we het moeten doen met een gegeven hoeveelheid natuur, land, zon en andere natuurlijke basisvoorwaarden. Aan boord, voor alles wat er onderweg voorvalt, zijn we op onszelf aangewezen. Brood bakken, koken, onderhoud, zeilmaken, navigeren, uitkijk houden, timmeren en wat al niet meer… Ook in onze gemeenschappen aan de wal, is dit een voorwaarde benodigd voor een langdurige, duurzame en harmonieuze samenleving.

Tot slot, zo gauw de trossen losgaan, behoort de monetaire economie tot een illusie. De bemanning van een zeilschip dient het samen te klaren zonder de imaginaire standaard van financieel verschil, door middel van respect, eerlijke taakverdeling, overleg waar mogelijk, en wanneer noodzakelijk, op ervaring gebaseerde besluitvorming. Een zeilschip waarvan de bemanning als een team de schouders eronder zet, heeft de grootste kans behouden op de bestemming aan te komen. Ditzelfde geld net zo goed voor het samenleven in de maatschappij aan de wal, waar een coöperatieve samenwerking de grootste kans op slagen biedt.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland, organiseert op dit moment een verkiezing voor de Minister van de Nieuwe Economie. Om de lessen welke de zeilvaart ons leert, terug te brengen in de politiek en economie is het voor u, nu mogelijk te stemmen voor de zeilvaart economie. Stem dus, voor het einde van het jaar op de website van MVO Nederland! Voor nu: goede wind en een voorspoedige vaart in het nieuwe jaar. Ahoy!

Kapitein Jorne Langelaan, oprichter van EcoClipper en specialist in duurzame logistiek.

Meer informatie over de zeilende vrachtvaart op www.ecoclipper.org

Stemmen voor een Nieuwe Economie gebaseerd op zeilvaart, kan hier: https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/kandidaten/jorne-langelaan/

Reacties

Reacties