Water van steen

maurice

Per 1 september 2018 treed ik in dienst als directeur-bestuurder bij het Sportbedrijf Lelystad. In de bijna zeven jaar van mijn directeurschap bij het Watersportverbond heb ik de watersport verder zien veranderen.

Nieuwe generatie watersporters heeft minder behoefte aan bezit en kiest minder snel voor de aanschaf van een zeiljacht of motorboot. Zij huren steeds meer, hebben meer behoefte aan comfort en kiezen steeds vaker voor bijzondere, individuele vormen van watersport. Denk aan suppen, kitesurfen of foilen. Er vindt een verschuiving plaats van meerdaagse tochten naar dagtochten, met als gevolg een stijging van de populariteit van sloepen. Het Olympische zeilprogramma wordt na 2020 flink gewijzigd en de wedstrijdsporter, ondanks dat het aantal wedstrijdsporters in de watersport stabiliseert, schreeuwt om andere en eigentijdse wedstrijdformats. Ook het verenigingsleven verandert in razend tempo.

De nieuwe vormen van watersport zijn veelal niet te beoefenen bijwatersportorganisaties en nieuwe watersporters zijn vandaag de dag nog nauwelijks vertegenwoordigd in besturen of beleidsmakers van watersportorganisaties.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen het ik getracht een voortrekkersrol te vervullen en bij te dragen aan het duurzaam veranderen van de watersport, onder andere door de behoeften van de watersporter voorop te zetten, ‘passend gereedschap’ in te zetten om de status-quo binnen de watersport te verstoren en zo ruimte te creëren voor en invulling te geven aan een eigentijdse rol als prestatiegerichte sportbond. Door niet aanbodgericht maar vraaggestuurd te opereren,  een open cultuur te bewerkstelligen met minder focus op traditie en meer focus op kansen. Maar vooral ook door de huidige realiteit, tijdsgeest, kennis en feiten echt serieus te nemen en kritisch te kijken naar traditionele denkramen, modellen van governance en organisatorische structuren. En dat is nog steeds hard nodig, want de nieuwe vormen van watersport zijn veelal niet te beoefenen bijwatersportorganisaties en nieuwe watersporters zijn vandaag de dag nog nauwelijks vertegenwoordigd in besturen of beleidsmakers van watersportorganisaties.

Het aansluiten bij de huidige behoeften van de watersporter en de steeds sneller veranderende omgeving lijkt voor de watersport nog steeds de grootste uitdaging en is afhankelijk van mensen die bereid zijn zichzelf en de watersport te ontwikkelen. Wie gooit de volgende steen in de vijver?

Maurice Leeser

Reacties

Reacties