Eigth Bells voor Henk Bezemer, nestor van de watersport journalistiek

img_3128

‘De zee ruist, een breker gromt, de boot schudt de waterdruppels van haar rug onder een stralende zon. Ik sta op het punt een nieuwe era binnen te gaan.’

Laatste zinnen van het voorwoord uit ‘Avalon’ van Henk Bezemer. (1946 – 2016).

Zeiler, schrijver, wandelende watersport encyclopedie en nestor van de watersport journalistiek, Henk Bezemer is donderdag 6 oktober overleden. Henk was redacteur van het eerste uur van het blad Zeilen en heeft als zodanig onnoemelijk veel verhalen geschreven, boottesten gedaan, boeken besproken en niet te vergeten zelf ook veel mijlen gezeild.

Een klassieker is zijn ‘Vier zomers zeilen’ waarin hij onder andere beschrijft hoe hij met een waarschip 570 zonder kompas en moderne navigatie middelen solo naar de Azoren zeilt. Minder bekend is ‘Avalon’ waarin hij zijn voorbereidingen en deelname (1992) beschrijft aan de STAR (Single Handed Transatlantic Race) later de OSTAR (gesponsord door het blad de Observer).

Op het gebied van plaatsbepaling zonder electronica kennen wij zijn gelijke niet. Sextant, Jacobsstaf, Kamal, geodriehoek en liniaal waren voor hem voldoende om op gegist bestek exact aan te komen.

Henk was tot op het laatst nog actief in de jury van de Shorthanded Awards en adviseerde de redactie van Zeilhelden.

Eight Bells voor Henk Bezemer. We zullen hem altijd missen.

Reacties

Reacties