Peter Dorleijn 1937

Foto uitgeverij Van Wijnen

Is historicus, tekenaar/kunstenaar en zeiler. Zijn grote thema is de visserij op de Zuiderzee. Hij geldt als de belangrijkste autoriteit op dit gebied. In een vele jaren durend onderzoek heeft hij een uitgebreide geschiedenis samengesteld van de Zuiderzeevisserij. Hiertoe interviewde hij tientallen oude vissers die de tijd vlak voor en na de bouw van de Afsluitdijk nog hadden meegemaakt.

Daarnaast deed hij archiefonderzoek en praktijkonderzoek aan boord van zijn eigen botter, de MK63. Deze informatie bracht hij bijeen in de vijfdelige boekenserie ‘Van gaand en staand want’. Hiernaast schreef hij ‘De bouwgeschiedenis van de botter: Vierendertig voet in de kiel’. De werken werden door hemzelf uitgebreid geïllustreerd. Hij verrichtte zijn onderzoek in opdracht van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland/Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. De beeldcollectie is ondergebracht bij Nieuwland Erfgoed Centrum in Lelystad. Eerder verschenen onder meer ‘Geen moed vist ook’ en ‘Zuiderzeevisserij in beeld’.

Peter Dorleijn was veertig jaar lang mederedacteur van ‘Tagrijn’, kwartaalblad van de landelijke vereniging Botterbehoud, waarvoor hij vele historische artikelen schreef. 

Dorleijn ontving diverse prijzen voor zijn werk. Het gemeentebestuur van Spakenburg vernoemde een plein naar hem. De MK63 is in 1912 gebouwd in Monnickendam en geldt als de meest authentieke van alle bewaard gebleven botters. Het schip lag gezonken in de Vecht toen Dorleijn het in 1961 liet lichten, waarna hij het eigenhandig restaureerde. Hiertoe ging hij enige tijd in de leer bij de botterwerf van Nieuwboer in Spakenburg. Dorleijn zeilt en vist nog steeds met de MK63. Hij maakt(e) er onder meer reizen mee naar het Oostzeegebied, Ost-Friesland, Polen, Engeland, Zweden en Bornholm. 

(met dank aan Anita Muller)

Reacties

Reacties