H.C.A. van Kampen 1881 – 1946

Van Kampen was de eerste hoofdredacteur (en mede-oprichter) van ‘De Waterkampioen’, hij was ook schrijver van veel boeken over de watersport. Zijn bekendste werk is ‘De Zeilsport’, jarenlang een must read voor de beginnende zeiler.

Foto archief Marjo IJff van Kampen

In het voorwoord van de vijfde druk van ‘De Zeilsport’ schrijft Van kampen: “Moge dit boek bijdragen bevordering van onze mooie sport, een sport die bij uitstek Nederlandsch is en die echte Hollandse jongens kweekt.” Tegenwoordig zouden we dat anders formuleren, maar dat is precies waar H.C.A. van Kampen zich zijn hele leven voor heeft ingezet: het bereikbaar maken van de watersport voor een zo groot mogelijke groep mensen. We hebben het over het begin van de 20ste eeuw, toen de zeilsport niet vanzelfsprekend in alle lagen van de bevolking beoefend werd.  

Met zijn bijdragen heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de popularisering van de zeilsport. Vooral bijzonder voor die tijd was de ruimte die Van Kampen gaf aan illustraties in zijn boeken en artikelen.

Naast zijn journalistiek werk was Van Kampen ook zeer actief in de watersport. Hij was onder andere lid van een commissie die zich met de meting van zeiljachten bezig hield, heeft verschillende jachten ontworpen en stimuleerde dat de geschiedenis van de Nederlandse traditionele ronde- en platboomjachten werd gedocumenteerd.

Van Kampen wist zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog nog de Waterkampioen uit te geven, maar in 1943 was de energie echt op. Tijdens de oorlog verslechterde zijn gezondheid. Een half jaar na de bevrijding overleed hij toch vrij plotseling. Ernst Crone, toenmalig voorzitter van het Verbond, schreef in 1946: ‘Veel zeilers verliezen in hem een warme vriend, een gaarne geziene gast aan boord, ook een trouw medebestuurslid, die rustig, eerlijk en gedegen zijn oordeel gaf, zonder daarbij ooit op den voorgrond te willen komen, maar naar wie men moest luisteren en ook handelen.’

Met dank aan de Waterkampioen en Elisabeth Spits

Handgeschreven logboek van H.C.A, van Kampen

Reacties

Reacties