Geld en de zeilvaart

Foto: Peter Lock

De rol van geld, geld moet rollen, geld doet ons gelden, dat geldt voor ons allemaal. Geld is de stimulans, de motor, voor velen, om in beweging te komen. Doch, zolang geld voldoende voorradig is, is geld niet belangrijk. 

Geld is van oorsprong een ruilmiddel.  Inmiddels is geld een motivator, een machtsmiddel, een statussymbool. Omwille van het heilige geld wordt veel gedaan en gelaten.

En dan is er Corona

Hele bedrijfstakken komen zonder geld: zeilvaart, luchtvaart, horeca, de reiswereld. Een goed moment voor bezinning. Hoe gaan we geld anders verdelen. Hoe gaan we arbeid herwaarderen. Hoe maken we onderscheid in arbeid die bijdraagt aan welzijn op aarde en arbeid die uitsluitend bestaansrecht ontleent aan het feit dat er geld mee wordt verdiend.

Welke arbeid dient het herstel van natuurlijke evenwichten. Gaan we met kruiwagens weer mest op de mesthoop rijden om bodemstructuren voor gewassen te herstellen1. Hoe reduceren we de rol van geld terug tot ruilmiddel.

De zeilvaart zit zonder geld

Hoe gaat de samenleving, lees regering, om met een noodlijdende vloot van historische zeilschepen. Wat is de rol van de zeilvaart in de samenleving. 

De zeilvaart voorziet in een behoefte aan beleving en grijpt terug op  een lange traditie in direct contact met de elementen: wind, = bewegende lucht, en water. Een uitdaging die aangrijpt in de oertijd van voor Prometheus toen vuur nog alleen aan Zeus was voorbehouden.

In deze tijd van digitale versnelling brengt zeilvaart rust, een overzichtelijk decor, waarin mensen leren samenwerken aan een eenduidig en zichtbaar doel. Karakters ontwikkelen basisvaardigheden noodzakelijk voor individuele groei, die bijdraagt aan  het welzijn en wel wezen van de gehele samenleving. De hemel op aarde.

Daarnaast representeert de zeilvaart het nautisch vakmanschap van onze voorouders, waarvan we nu nog de vruchten plukken, de goede kant van de geschiedenis. 

Bijkomend; de bedrijfstak zeilvaart had in 2019 een jaaromzet van € 65 miljoen2, en dan nog de spin off naar supermarkten, horeca en technische toeleveringsbedrijven. 

Bijdragen overheid

Hoe kan een overheid bijdragen aan het behoud van de zeilvloot? 

1         De vloot financiëel ondersteunen, zolang de 1,5 m regel geldt, tot daarna de schepen weer hun volledige omzet van voor de Corona behalen. 

2         Hendrik Boland zei het al in het interview met Patrick Poelman op de radio op 13 mei 2020 “Overheid reduceer de regelgeving voor zeilschepen”. Een zeilschip varend met educatieve doelstellingen en met mensen is heel wat anders dan een door grote motoren voortgedreven vrachtschip met stukgoed. Een kind ziet dat, maar blijkbaar is het voor volwassenen werkend op hoog niveau, moeilijk om onderscheid aan te brengen in regelgeving. Regelgeving afstemmen op een specifieke situatie. Hier ligt een heel terrein braak. Hierop kan de arbeidskracht worden ingezet, die vrijkomt na het loslaten van de overproductie van nutteloze artikelen die het welzijn en wel wezen van de aarde en mensheid verdoezelt.

Is de overheid in staat om oog te hebben voor de intrinsieke waarden zoals het kweken van een fundament voor een betere samenleving en het respect voor de kwaliteit van arbeid van onze voorouders en niet alleen voor de omzetcijfers van de bedrijfstak.

Een nieuwe cultuur

De zeilvloot is een overzichtelijke wereld waarin vele aspecten van samenleving worden weerspiegeld, een prima platform om te experimenteren en bijvoorbeeld een basisinkomen te implementeren. Een kritische blik op het netwerk van regelgeving en tal van bijkomende kosten kan ruimte in tijd creëren voor aandacht voor waar het echt omgaat: regulier onderhoud aan het schip, opleiding, beloning van de bemanning, de veiligheid en begeleiding van de gasten, bewustwording.  

Een voorbeeld  van een nieuwe kwaliteit van leven waar heel Nederland baat bij heeft. 

Is een staat in staat de geld cultuur te vergelden en haar gezag te laten gelden met collectief welzijn als hoogst geldig ethos. Helpt Corona om onze blik blijvend te verruimen tot voorbij de beperkte horizon van geld, waar andere waarden en wetten gelden. Een cultuur waarin geld niet langer domineert.

Zullen we het ooit leren? De tijd zal het leren, de natuur zal ons leren, getuige Corona.

Peter Lock

1 T. Oudman & T. Piersma, De Ontsnapping van de Natuur, Athenaeum Amsterdam 2018.

2 Kerncijfers 2019 BBZ.

Reacties

Reacties