Het Watersportverbond en de toekomst

 Hoe eerder een positieve watersportervaring, hoe groter tenslotte de kans dat er op latere leeftijd nog steeds aan watersport wordt gedaan.

maurice

Een aantal jaren geleden stelde het Watersportverbond, samen met de aangesloten verenigingen een missie en ambitie vast: een leven lang zorgeloos watersporten. De daaropvolgende jaren werd er hard gewerkt om dichter bij deze missie en ambitie te komen. Verschillende successen konden gevierd, maar er bleef ook werk aan de winkel. Zo bleef het aantal aangesloten verenigingen afnemen. Daarnaast is het sportlandschap onderhevig aan flinke veranderingen. Er wordt ontzettend veel gesport, maar steeds minder bij een vereniging. En dat geldt ook voor de watersport. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat het Watersportverbond fundamenteel anders is gaan kijken naar de eigen rol…

Kort samengevat: We luisteren meer en meer actief naar onze aangesloten verengingen en naar watersporters. We proberen de sport en de organisaties en vrijwilligers die daarin actief zijn zo goed mogelijk te faciliteren. Verder is de dienstverlenende rol van het Watersportverbond nu groter dan voorheen en daar zijn we trots op. We kijken samen met onze achterban vooruit en spelen in op de behoeften van watersporters die daarbij naar boven komen. Ook bredere maatschappelijke ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden en daar worden toekomstbestendige plannen voorgeschreven en uitgevoerd, die de watersport ten goede komen.

Zilveren Wimpel speelt in op de vergrijzing van de bevolking

Voorbeelden hiervan zijn initiatieven als Optimist on Tour, het rondreizend watersportevenement waarmee kinderen worden geënthousiasmeerd voor de watersport. Hoe eerder een positieve watersportervaring, hoe groter tenslotte de kans dat er op latere leeftijd nog steeds aan watersport wordt gedaan. Daarom zorgt het Watersportverbond ervoor dat kinderen op een eigentijdse manier kennis kunnen maken met de watersport. Met als doel ze door te laten stromen naar een aangesloten vereniging.

Een ander initiatief, voor een hele andere doelgroep is de onlangs gelanceerde Zilveren Wimpel, waarbij ingespeeld wordt op de vergrijzing van de bevolking. Hierbij wordt gekeken naar hoe faciliteiten en voorzieningen bij de vereniging en in verenigingshavens zodanig kunnen worden ingeregeld of verbeterd dat senioren langer van de watersport kunnen blijven genieten. Op die manier houden verenigingen hun ledenbestand makkelijker op peil. Iets waar sterk behoefte aan was.

Vrijwilligers zijn de backbone van de Nederlandse watersport

Meer dan tienduizenden mensen watersporten wekelijks bij een watersportvereniging. Als land kunnen we dus trots zijn op de unieke watersportinfrastructuur, met bijna 6000 kilometer aan goed bevaarbare en veilige vaarwegen, met meer dan 2 miljoen watersporters, met 400 bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen en vele duizenden vrijwilligers. Deze basis watersportinfrastructuur is de backbone van de Nederlandse watersport, van recreatieve sport tot topsport.

Om deze watersportinfrastructuur te behouden richten wij ons, met raad en daad voor en van onze aangesloten watersportverenigingen, op onder andere het behartigen van de belangen van watersporters. We praten met de wethouder, de gedeputeerde, de waterschappen en de Rijksoverheid. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten van het Watersportverbond gericht op het probleem van waterplanten, het btw-dossier, het in stand houden van het vaarnetwerk voor toervaarders, het bevorderen van de veiligheid op water en het inzetten van de regioteams voor de lobby in aanloop naar de verschillende verkiezingen.

En zo is er nog heel veel werk aan de winkel, ook op andere vlakken. De missie van het Watersportverbond is duidelijk: Nederland Watersportland! Een leven lang genieten op het water!

 

Maurice Leeser
Directeur Watersportverbond

Wie het hele beleidsplan wil lezen kan hier terecht.

Reacties

Reacties