Rara Raad

De Zeilraad vind het niet gepast om Dirk de Ridder een extra straf te geven naast de uitsluiting van deelname aan de America’s Cup. Dat is in het kort de uitspraak van het hoogste oordelende zeil-orgaan in Nederland. Maar wat zeggen ze nou eigenlijk? Letterlijk staat in hun rapport:

De Zeilraad heeft het rapport van de Internationale Jury en aanvullende stukken bestudeerd en heeft onder meer het volgende overwogen:
1. De Raad is zich ervan bewust dat hij beperkte kennis heeft van al het bewijsmateriaal, gebruikt door de America’s Cup Jury, in deze uitspraak.
2. De Zeilraad acht het niet passend om verder onderzoek uit te voeren en partijen te horen.
3. De Zeilraad heeft tevens overwogen dat gehele uitsluiting van betrokkenheid van Dirk de Ridder bij de 34ste America’s Cup, gecombineerd met de schade toegebracht als gevolg van de wereldwijde negatieve publiciteit op zich al een zware straf is.

Zijn ze het eens met de beslissing van de AC jury? Is Dirk de Ridder terecht uitgesloten van deelname en heeft de AC jury de regels goed toegepast? Mij wordt het niet duidelijk. Het ziet er uit als een Gordiaans rookgordijn waarmee ze aangeven dat ze niet over dit voorval kunnen oordelen, maar de straf wel zwaar genoeg vinden om er niet nog’s een straf tegen aan te gooien. Dus toch terecht gestraft? Verwarrend dat punt 3. Ze hadden het beter bij de eerste 2 punten kunnen laten.
Wie het hele juryrapport wil lezen kan hier terecht.

Reacties

Reacties

Geef een reactie