Het ongeloofwaardige verhaal

sailboat-2814651_1280
 
Terwijl duurzaam jacht Ya energieneutraal Nederland doorkruist van het ene naar het andere evenement, heeft de Nederlandse regering de Klimaatwet gemaakt. Daarin worden doelen geformuleerd. Het eerste doel is grofweg om over twaalf jaar in 2030 de CO2 uitstoot te halveren. Een reductie van slechts 50%.

Wat gek. Op de Ya halen we nu al een energiereductie van 80%. Met gewone middelen die in de winkel te koop zijn.

De regering wil de doelen vooral halen door de productie van elektriciteit aan te pakken. De elektriciteitsproductie moet veel minder gebruikmaken van kolen en gas. Dat worden dan heel, heel veel windmolenparken op zee, en heel, heel veel hectares met zonnepanelen.

Wat gek. Op de Ya is, relatief gezien, zoveel allemaal niet nodig. De oppervlakte van een biminitop en het kajuitdek zijn al genoeg voor de benodigde zonnepanelen. Plus een windmolentje en twee meedraaiende schroeven. En verder een beetje aandacht voor wat je aan het verbruiken bent.

Aandacht en isolatie
Als het over klimaatverandering gaat, denken we als vanzelf aan zonnepanelen en windmolens. Logisch, want als het in het nieuws op tv, krant of tijdschrift over CO2-reductie gaat, zie je als ‘verbeelding’ vrijwel altijd een plaatje van een windmolen. De echt effectieve maatregelen leveren veel minder sexy plaatjes op. Want wat hoe leuk is een afbeelding van een stukje isolatie van je huis? Of de isolatie van je koelkast? Of hoe verbeeld je wat extra aandacht voor je eigen verbruik? Dat lukt niet, dus gebruikt de pers vooral de windmolen als symbool. Zo denken we inmiddels dat windmolenparken en zonneweides de echte oplossing vormen. En ook de politici focussen als oplossing vooral op het vergroenen van de productie. En laten we eerlijk zijn, van die enorme windmolenparken neerzetten, is toch veel stoerder, grootser, heroïscher, dan het stimuleren van minder gebruik?

Als ik nu mensen vertel dat we op de Ya het energieverbruik al 80% reduceren met gewone middelen, dringt dat maar langzaam tot ze door. Ik moet dan ‘doordrammen’. En dan nog blijft het voor veel mensen moeilijk te geloven. Wat soms helpt is om Professor Rotmans (van Urgenda) neer te zetten als ‘milieu-extremist’, omdat die zegt dat 99% van ons verbruik pure verspilling is. Dan komt die 80% van mij in ieder geval binnen, zelfs al klinkt het dan nog steeds ongeloofwaardig.

Je gelooft het eerst niet
Pas als mensen aan boord komen en met eigen ogen zien hoe we op duurzaam jacht met energie omgaan. In 10 minuten leg ik het uit, en langzaam valt het kwartje. Soms valt het kwartje pas als ze thuis zijn. Dan heeft ineens iemand een artikel geschreven voor een tijdschrift, of een ingezonden brief naar een krant of magazine, waarin zo iemand schrijft: “Je gelooft het eerst natuurlijk niet, maar inderdaad, het is gewoon de goede middelen bij elkaar zetten, en dan alles goed overdacht, heel simpel weten te houden. Dan kun je echt een heel duurzaam leven hebben.”

Soms heb je een decision maker aan boord die het allemaal met eigen ogen ziet. Die boekt de Ya dan. Morgen is de Ya op een conferentie voor waterrecreatie van de Provincie Noord Holland. De Ya staat dan vol met professionals in de waterrecreatie die de 80% reductie met hun eigen ogen zien, en dus geloven.

Wat denk je, zullen we de CO2 uitstoot pas in 2030 met 50% reduceren door het maken van zonneweides op weilanden en windmolenparken op zee, of zullen we dit jaar nog 80% pakken, zoals de Ya doet?

Zelf zien?
Vind je het verhaal van de Ya ook ongeloofwaardig? Kom dan aan boord en vaar mee. Aanstaande 12, 13 en 14 juli, vaart de Ya mee met de Elfwegentocht en er zijn voor elke dag nog plaatsen: www.duurzaamjacht.nl of 06 28344823.

Peter Hoefnagels

Reacties

Reacties