Vlissingen, Nollestrand

Als ik de dagen tel
En als ik de dagen tel
met schelpen in mijn kleine hand
de dagen van mijn moeders deken
als een baken op het strand 

In haar jurk met zwarte cirkels
naast ons broze zandkastee

uitkeek over de kantelen
wolven terugjoeg naar de zee 

Waar mijn vader pootje baadd

in zijn zondagse kostuu

naakt tot aan zijn witte knieën
bleef zijn ziel niet ongezien 

En de zee de dagen telde
van het eendagsvliegenfeest
spatte ik mijn zusje onder
had het leven eeuwig lief. 
Femmy Funcke

Reacties

Reacties

Geef een antwoord