Voor de rede van Bataviastad

Lofdicht op Michiel de
Ruyter
Aenschouw den
Heldt, der Staeten rechterhandt,
Den redder
van ’t vervallen vaderlandt,
Die in een
jaer twee groote koningkryken,
Tot driemael
toe de trotse vlag deedt strijken;
Het roer der
vloot, den arm daer Godt door streê,
Door hem
herleef de vrijheit en de vreê.
Gerard Brandt

Reacties

Reacties

Geef een antwoord