Sleeptank proeven

In de tijd dat het woord ‘sleeptank proeven’ net uitgevonden was, experimenteerde (1971) Frans Maas al met zijn Standfast ontwerpen in de sleeptank van Delft. Hij was een van de eerste leden van de werkgroep ‘ Speurwerk aan Jachten’ en samen met studenten van de TU Delft rekende hij uit waarom en hoeveel gewicht in het midden van een jacht snelheidswinst en stabiliteit genereert. Wij denken het, Frans Maas rekende het uit. Zijn partner in crime aan de TU was professor Ir. Jelle Gerritsma. Die zegt nu over de proeven van Frans: ‘….het onderzoek van Frans Maas heeft ook internationaal veel interesse opgewekt en de resultaten zijn sindsdien gemeengoed van ontwerpers van zeiljachten.’

Reacties

Reacties